• Цілі діяльності підприємства

          Відповідно до статуту основною метою Підприємства є провадження діяльності у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, а також діяльності у сфері впорядкування і створення комплексного благоустрою під час розміщення та розповсюдження реклами на території міста Києва й одержання прибутку.

  Предметом діяльності Підприємства є:

  • Обстеження місць розміщення та облік зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва і надання матеріалів та інформації за результатами таких обстежень Управлінню з питань реклами виконавчого орган) Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
  • Організація виготовлення друкованої продукції та розповсюдження соціальної реклами, інформації соціального спрямування за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
  • Посередництво в розміщенні реклами, дослідження кон’юнктури ринку та вивчення громадської думки.
  • Організація демонтажу (монтажу) або проведення власними силами та засобами демонтажу самовільно встановлених чи встановлених з порушенням законодавства рекламних засобів (спеціальних конструкцій) та вивісок у встановленому порядку.
  • Виконання робіт і здійснення інших заходів щодо впорядкування розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, вивісок і реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.
  • Укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами, договорів з балансоутримувачами та рекламорозповсюджувачами на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.
  • Надання послуг з виготовлення проектно-технічної документації, фотокомп’ютерних макетів, дизайнерських ескізів конструктивних рішень, бланків дозвільної документації, інших бланків та їх копій.
  • Розроблення та/або замовлення розроблення проектів благоустрою міста Києва, зокрема і схем розташування рекламних засобів.
  • Надання послуг з визначення та підбору місць для розміщення зовнішньої реклами і реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.
  • Надання послуг з виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.
  • Надання послуг з фотокопіювання, сканування, ламінування документів та машинописних робіт.
  • Провадження господарської діяльності з надання послуг та виконання робіт у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.
  • Надання консультаційних, посередницьких та агентських послуг у встановленому порядку відповідно до укладених договорів.
  • Провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, з метою одержання прибутку.