• КП «Київреклама» оголосило результати конкурсних торгів на демонтаж рекламних засобів

  Як повідомлялося в попередніх публікаціях, 10 листопада 2015 року КП «Київреклама» розкрило пропозиції, які учасники подали в рамках двох оголошених процедур відкритих торгів на закупівлю послуг з демонтажу та транспортування рекламних засобів:

  1. Демонтаж та транспортування рекламних засобів, що стоять окремо з двома опорними стійками, код за ДКПП 016-2010: 74.90.20-00.00) – 3 найменування (три рекламних засобів типу Мегаборд площею біля 900 кв.м.);
  2. Демонтаж та транспортування рекламних засобів, код за ДКПП 016-2010: 74.90.20-00.00) – 74 найменування (об’ємні за площиною та розташовані на великій висоті рекламні засоби).

  Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII (далі – Закон) підприємством здійснено оприлюднення протоколів розкриття на веб-порталі Уповноваженого органу: https://tender.me.gov.ua та офіційному інтернет-порталі департаменту внутрішнього контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації  https://kyivaudit.gov.ua

  Відповідно до протоколів розкриття, свої пропозиції подали ТОВ «Арктика-Адвертайзин» та ТОВ «Нові геодезичні рішення».

  Відповідно до ст. 28 Закону, на КП «Київреклама» покладено право звернення до Учасників торгів за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів. Крім того, Законом встановлений загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі, що складає 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

  Повідомляємо, що за результатами розгляду конкурсних пропозицій, що надійшли від суб’єктів підприємницької діяльності, комітетом з конкурсних торгів КП «Київреклама» було здійснено наступні заходи:

  1. Прийнято рішення про створення Робочої групи з числа представників комітету з конкурсних торгів та профільного керівника відділу з демонтажу КП «Київреклама» з метою підтвердження (перевірки) кваліфікаційних критеріїв Учасників, а саме:
  • «Наявності обладнання та матеріально-технічної бази»;
  • «Наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»;
  • «Наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів».
  1. 18 листопада 2015 р. здійснено виїзд Робочої групи на територію ТОВ «Арктика-Адвертайзин» з метою перевірки та/або підтвердження кваліфікаційних критеріїв Учасника та огляду існуючої техніки і обладнання, що мало залучатися в процесі надання послуг з демонтажу рекламних засобів.

  Слід зазначити, що ТОВ «Нові геодезичні рішення» доступ до своїх матеріально-технічних засобів не забезпечило.

  1. Одночасно з виїздом Робочої групи на адресу Учасників було направлено запити про підтвердження вищезазначених кваліфікаційних критеріїв Учасників.

  Нажаль, на підставі вищевказаної інформації, за результатами розгляду усіх пропозицій конкурсних торгів Учасників слід зазначити, що комітетом з конкурсних торгів КП «Київреклама» було прийняте рішення про відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів Учасників у зв’язку з їхньою невідповідністю кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

  Крім того, біля 30% рекламних засобів, що були заявлені у тендері, КП «Київреклама» демонтувала та продовжує демонтувати за допомогою власних сил та засобів.

  На даний момент керівництвом КП «Київреклама» та працівниками відділу з демонтажу здійснюються заходи по збільшенню об’ємів демонтажів незаконних рекламних засобів за допомогою комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій».

  З приводу детальних причин відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів на демонтаж рекламних засобів можна ознайомитися з нижченаведеною інформацією:

  Отож, по кожному з Учасників, в цілому, ситуація наступна.

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Арктика-Адвертайзин» у складі своїх пропозицій конкурсних торгів надало у незадовільному стані та не підтвердило і не роз’яснило наступні документи, що стосуються кваліфікаційних критеріїв Учасників:

  1. Довідка яка підтверджує наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть використовуватись під час надання Послуг, з копіями підтверджуючих документів (технічні паспорти, накладні на поставку, гарантійні талони тощо).

  ТОВ «Арктика-Адвертайзин» надало довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на вимогу Документації конкурсних торгів, а також надало копії технічних паспортів на транспортні засоби та відповідні договори оренди транспортних засобів, що Учасник планує використовувати при наданні Послуг. Даною довідкою Учасник ппідтвердив наявність техніки, яка забезпечить саме транспортування рекламних засобів, проте незрозумілим виглядає встановлення факту наявності техніки, що буде використовуватись безпосередньо при наданні послуг з демонтажу вказаних в Документації об’ємних за площею та розташованих на великій висоті рекламних засобів.

  Під час візуального огляду Робочою групою фактичної наявності обладнання та матеріально-технічної бази Учасника за погодженою з Учасником адресою не було достовірно встановлено того, що він може залучати зазначене у пропозиції конкурсних торгів обладнання (техніку) в процесі надання Послуг. За вказаною адресою знаходилась велика за площею автобаза зі складськими приміщеннями, але зокрема на підтвердження права розміщення на цій автобазі автотехніки та працівників ТОВ «Арктика-Адвертайзин» Учасником не було надано жодних підтверджуючих документів. Під час огляду території Учасник надав для огляду техніку, частина якої знаходилась в ангарах, де відносно неї здійснювались ремонтні роботи. Інша частина техніки в кількості дві одиниці знаходилась біля наданого для огляду ремонтного ангару. Техніка, яка надавалась для огляду не відносилась до переліку, що його надав Учасник у складі своєї Пропозиції конкурсних торгів. На питання фізичної наявності вказаної у своїй Пропозиції техніки Учасником було повідомлено, що вказана техніка на момент огляду задіяна при виконанні інших завдань. Після врученого особисто (нарочно) листа про роз’яснення та повторне підтвердження відповідності встановленим ст. 16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» кваліфікаційним критеріям Учасник заявив, про готовність надання додаткових підтверджуючих відомостей. Однак, у листі від 20 листопада 2015 р. Учасником не було надано жодних роз’яснень, щодо використання зазначеної техніки, натомість останній надав документи про наявність у нього в оренді додаткового обладнання, що фактично змінюють зміст пропозицій конкурсних торгів в порушення норм ч. 2 ст. 28 Закону. Крім того, додаткові відомості про наявність обладнання надані у вигляді копії договору оренди техніки № 6 укладеного 23.11.2015р. (після фізичного проведення процедури закупівель Послуг) з ТОВ «Центрус». У відповідності до даного договору оренди знову ж таки неможливо встановити, яка саме техніка знаходиться в оренді ТОВ «Арктика-Адвертайзин».

  1. Довідка, яка підтверджує наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору за результатами проведених торгів, з копіями підтверджуючих документів (трудова книжка, трудовий договір, цивільно-правова угода тощо).

  В довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ТОВ «Арктика-Адвертайзин» надано інформацію про наявність 2 (двох) верхолазників, 3 (трьох) електриків, 3 (трьох) стропальників, 1 (одного) слюсаря-монтажника та 2 (двох) зварювальників. В додаток до цього Учасником надано копії цивільно-правових договорів відповідно вищезазначених працівників. Виходячи з наданої інформації в комітеті конкурсних торгів виникло питання наявності відповідної кваліфікації працівників та їх можливості виконання демонтажу та транспортування об’ємних за площею та розташованих на великій висоті рекламних засобів в термін, що вказаний в Документації конкурсних торгів.

  Під час роботи Робочої групи по встановленню фактичної наявності працівників відповідної кваліфікації Учасника за погодженою з ним адресою не було достовірно встановлено того, що Учасник може залучати зазначених у пропозиції конкурсних торгів працівників. Під час візуального огляду Робоча група не виявила жодного працівника, що був заявлений у пропозиції конкурсних торгів. Однак своїм листом від 20 листопада 2015 р. Учасник здебільшого, але не в повному обсязі надав підтвердження кваліфікації зазначених у пропозиції конкурсних торгів працівників. Крім того, Учасник надав документи про додаткове залучення інших працівників, що фактично змінює зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника в порушення норм ч. 2 ст. 28 Закону.

  В довідці про виконання аналогічних договорів ТОВ «Арктика-Адвертайзин» надано відомості про виконання 2 (двох договорів): на демонтаж тимчасових споруд та транспортування, що укладений з комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» та демонтаж рекламних засобів, що укладений з комунальним підприємством Київської обласної ради «Реклама». Виходячи зі змісту вищевказаних копій наданих договорів, комітет з конкурсних торгів не має можливості встановити, чи здійснювався демонтаж об’ємних за площею та розташованих на великій висоті рекламних засобів, що підлягають демонтажу відповідно до Документації конкурсних торгів.

  Своїм листом від 20 листопада 2015р. Учасником не надано та документально не підтверджено виконання демонтажу об’ємних за площею та розташованих на великій висоті рекламних засобів, що підлягають демонтажу відповідно до Документації конкурсних торгів на закупівлю Послуг.

   

  З приводу товариства з обмеженою відповідальністю «Нові геодезичні технології» ситуація подібна до попередньої компанії.

  У складі своїх пропозицій конкурсних торгів підприємство надало у незадовільному стані та не підтвердило і не роз’яснило наступні документи, що стосуються кваліфікаційних критеріїв Учасників:

  1. Довідка яка підтверджує наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть використовуватись під час надання Послуг, з копіями підтверджуючих документів (технічні паспорти, накладні на поставку, гарантійні талони тощо).

  Своєю довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть використовуватись під час надання Послуг ТОВ «Нові геодезичні технології» надало інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази на вимогу Документації, а також надало копії технічних паспортів на транспортні засоби, що Учасник планує використовувати при наданні Послуг. Знову ж таки на підставі наданої довідки виникло питання наявності в розпорядженні Учасника техніки, яка забезпечить демонтаж рекламних засобів, а не транспортування.

  Оскільки Учасником не було надано фізичної можливості огляду та наглядної перевірки кваліфікаційних критеріїв, КП «Київреклама» було направлено відповідний лист з проханням роз’яснення. Однак, своїм листом від 23.11.2015р. Учасник не підтвердив факт належності на будь-яких підставах (зокрема на правах оренди) зазначеної в пропозиції конкурсних торгів техніки, натомість надав додаткові підтверджуючі документи про наявність у нього обладнання та матеріально-технічної бази, що фактично змінюють зміст пропозицій конкурсних торгів в порушення норм ч. 2 ст. 28 Закону. Так, Учасником було надано договір про надання послуг оренди автокрану та автопідйомника № 19/11 укладеного 19 листопада 2015р. (після фізичного проведення процедури закупівель Послуг) з ТОВ «АТП-Укркиївтранс».

  1. Довідка, яка підтверджує наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору за результатами проведених торгів, з копіями підтверджуючих документів (трудова книжка, трудовий договір, цивільно-правова угода тощо).

  В довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ТОВ «Нові геодезичні технології» надано інформацію про наявність 1 (одного) електрика, 2 (двох) стропальників та 1 (одного) слюсаря-монтажника. В додаток до цього Учасником надано копії цивільно-правових договорів відповідно вищезазначених працівників. Виходячи з наданої інформації в комітеті конкурсних торгів виникло питання підтвердження відповідної кваліфікації працівників та їх можливості виконання демонтажу та транспортування рекламних засобів.

  Своїм листом від 23.11.2015р. Учасник не надав жодних документів на підтвердження  кваліфікації заявлених у Пропозиції конкурсних торгів Працівників, натомість надав підтверджуючі документи про наявність додаткових працівників, що будуть залучатися для виконання Послуг, що фактично змінюють зміст пропозицій конкурсних торгів в порушення норм ч. 2 ст. 28 Закону.

  В довідці про виконання аналогічних договорів ТОВ «Нові геодезичні технології» надано відомості про виконання 1 (одного) договору: на демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд, малих архітектурних форм, що укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ХХІ». Виходячи зі змісту копії наданого договору комітет з конкурсних торгів не мав можливості встановити, чи здійснювався демонтаж та транспортування об’ємних за площею та розташованих на великій висоті рекламних засобів, що підлягають демонтажу.

  Своїм листом від 23.11.2015р. Учасником не надано жодних відомостей та документально не підтверджено виконання демонтажу об’ємних за площею та розташованих на великій висоті рекламних засобів, що підлягають демонтажу відповідно до Документації конкурсних торгів на закупівлю Послуг.

   

   

   

  Рубрики: Повідомлення