• Функції

     У відповідності до п. 1.12 розділу I Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207 (надалі – Порядок)

    КП “Київреклама” здійснює обстеження місць розміщення РЗ (зокрема і місць, де планується їх розміщення) відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів, погоджень, вимог їх розміщення та експлуатації, укладених договорів тимчасового користування місцями, складає акти обстежень та надає Робочому органу матеріали щодо осіб, які порушили вимоги, встановлені цим Порядком, та пропозиції з питань розміщення РЗ, організовує або здійснює демонтаж РЗ згідно з ним Порядком, забезпечує виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами згідно з цим Порядком за дорученням Київського міського голови, виконує інформаційно-обчислювальні функції щодо нарахування плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення РЗ за укладеними договорами, а також здійснює моніторинг за надходженням такої плати, здійснює облік демонтованих РЗ.